top of page

מהו סוד האותיות על פי התלמוד והקבלה?

תורת הקבלה בוחנת את נשמתו של האדם, את גלגוליו, את תיקונו בעולם הזה, את מזלו ואת אופיו. לפיכך, שיטת קביעת מזל האדם בקבלה על ידי חישוב אותיות השם ושם האם נחשבת כמעמיקה וכנכונה מכל השיטות. רמי שקלים, בהסתמכו על תורת הקבלה, והמקרא, מסביר כי לכל אות יש אנרגיה פרטית ומזל פרטי. יש אותיות שהן מצד מידת ה"חסד" ויש אותיות שהן מצד מידת ה"דין, יש אותיות "זכריות" ויש "נקביות",  לכל אות יש "נפש", "רוח" ו"נשמה" המיוחדים לה. שילובם של אלו יוצר מארג של איכויות מזל שונות. האתר מרוכזים מאמרים נבחרים פרי עטו של רמי שקלים בנושא סוד האותיות בתלמוד ובקבלה.

1.jpg

מאמרים מאת רמי שקלים בנושא

תורת המזל על פי התלמוד והקבלה - סוד האותיות"

רמי שקלים - מומחה לסוד האותיות, מחשבת ישראל, קבלה ונומרולוגיה.

רמי שקלים הוא גם מרצה מבוקש בנושאים תורת המזל, אסטרולוגיה ונומרולוגיה.

ספרו של ד"ר רמי שקלים תורת המזל על פי התלמוד והקבלה - סוד האותיות

 תורת המזל דר רמי שקלים, תורת המזל על פי התלמוד והקבלה, סוד האותיות

אתרים נוספים של  רמי שקלים

bottom of page