top of page

ספרים בנושא האסטרולוגיה ביהדות

ספרו של ד"ר רמי שקלים 

תורת המזל על פי התלמוד והקבלה - סוד האותיות

ספריו של ד"ר רמי שקלים בנושא תורת המזל על פי התלמוד והקבלה:

 

א) "תורת החלום ביהדות - כרך א'"
ב) "תורת החלום ביהדות - כרך ב'"
ג) "תורת הנפש והגלגול בראשית הקבלה"
ד) "תורת הנפש והגלגול בקבלה במאות 12-15"
ה) "שערי רחמים לישראל - מפתחות לחכמת הקבלה"
ו) "פתרון חידת האלים"
ז) "תורת המזל על פי האסטרולוגיה, הנומרולוגיה והקבלה|

 

מביאים מבט רחב ומעמיק על תורת המזל על פי התלמוד והקבלה.

bottom of page