top of page

סוד האותיות על פי הקבלה – שמות הנחשבים לא טובים

מאת ד"ר רמי שקלים

מכיוון ששם האדם הוא למעשה צופן, המכיל את שורש נשמתו, את גלגוליו ואת מזלו של האדם, והשם בנוי מאותיות שלכל אחת מהם יש "מזל" מסוים, יש שמות בעלי מזל טוב ושמות עם מזל פחות טוב. דוגמה לשם לא טוב, כאשר ילד מקבל את שמו של אדם, שנפטר בגיל צעיר. עוד בזמנים קדומים נהגו לקרוא לילד על שם קרוב משפחה, שנפטר מיתה פתאומית בגיל צעיר. דבר זה נבע מן האמונה, שנפש הנפטר תקום לתחייה בילד ומעלותיו יתגלמו בו. המקובלים מצאו פסול בדבר, שכן אם גורלו של האדם כלול בשמו, וגורל זה של האדם לא שפר עליו והוא מת בגיל צעיר, נתינת שמו לילד שנולד היא כ"השתלת" מזלו לילד הנולד. ואכן ידועים מקרים רבים, שנתינת שמות של אנשים שנפטרו בגיל צעיר לתינוקות שנולדו, גרמה לאסונות בהגיעם לגיל של אלה שעל שמם הם נקראו.

המנהג לקרוא לתינוק שנולד על שם אדם שנפטר בגיל צעיר לא היה מקובל בתקופת המקרא, חוץ מהמקרה הבודד של נחור אחי אברהם: שרוג הוליד את נחור, נחור הוליד את תרח, תרח הוליד את נחור. מכאן שלסבא ולנכד קראו באותו שם (בראשית יא, כב-כו).  מתקופת בית שני ואילך פשט הנוהג לקרוא לתינוק על שם סבו, וזאת כדי להעניק לתינוק מסגולותיו הרוחניות התרומיות של הסבא, כגון הנשיאים לבית הלל, כפי שהבאתי.                             

שמות  אחרים,  הנחשבים בדרך כלל  לבעלי  מזל  קשה, הם אלו שיוצאים 2 בגימטרייה. אמנם לא כל בעלי השמות שיוצאים 2 בגימטריה, סובלים, אך בדיקה אמפירית מראה על אחוז גבוה מהם שלא שפר מזלם. דוגמה לשם היוצא 2 הוא השם אביבה, והחישוב נעשה כך: א=1 ב=2 ב=2 י=10 ה=5, מחברים את הסכום הכולל: 2=2+0=20=1+2+2+10+5.

דוגמאות נוספות לשמות היוצאים 2 בגימטריה: איריס, יעל, מרים, עמליה,  מוטי, רפי ועוד.

הסיבה ששמות אלו נחשבים לבעלי מזל קשה היא העובדה, שהספרה 2 מורה על מידת הדין הקשה ועל סמל הפירוד. רבים מילדי 2 מתקשים לנהל זוגיות יציבה לאורך זמן, לעיתים הפגיעה היא בריאותית. ה-2 נחשב ככוח אנרגטי שלילי המפריד והקורא תיגר על ה-1, הנחשב כסמל האל המאחד. על נושא זה ניתן לקרוא במאמריי על המספרים בנומרולוגיה, או בספרי "תורת המזל על פי האסטרולוגיה הנומרולוגיה והקבלה".

שמות נוספים, הנחשבים כקשים הם אלו היוצאים בגימטרייה 7. דוגמאות לשמות, היוצאים 7: אפרים, שמעון, נסים, שרון, ועוד. ילדי 7 נחשבים לבודדים ולאינדיבידואליסטים. הכינוי "זאבים בודדים", מתייחס אליהם ומתאים להם.

על פי המסורת היהודית בכלל ולפי הקבלה בפרט אסור לקרוא לילד בשמות האל השונים. בין אלו נמצאים השמות: רז, אור, ורבים טועים וקוראים לילדיהם בשמות אלו של האל. שמות אלו יוצאים בגימטרייה 207 כמניין "אין סוף" שהוא שם נוסף של האל, כפי שהוא מופיע בזוהר, ויש בהם סודות מרובים לפי הקבלה.

 

 

על תורת הנפש והגלגול, על תיקוניו של האדם בעולם זה, על סוד האותיות ועוד, ניתן לקרוא בספריו של רמי שקלים: "ראשית תורת הנפש והגלגול במאות ה15-12", "תורת הנפש והגלגול בראשית הקבלה", "תורת המזל על פי האסטרולוגיה הנומרולוגיה והקבלה". 

 

bottom of page