top of page

סוד האותיות על פי הקבלה – אותיות החסד ואותיות הדין

מאת ד"ר רמי שקלים

 תורת המזל דר רמי שקלים, תורת המזל על פי התלמוד והקבלה, סוד האותיות

חכמי הקבלה לימדו אותנו שלאותיות הא"ב יש איכויות שונות. לכל אות כוח משלה, לכול אות מספר אישי, לכול אות יש צורת כלי רוחני מסוים, לכול אות יש איכות זכרית או נקבית או שניהם גם יחד, בין היתר מייחסת הקבלה לאותיות מידות של חסד ודין. יש אותיות שבהן נמצאת מידת הדין, הצמצום, והן מבטאות כוח זה על ידי השימוש בהם. לעומת אלו, יש אותיות המכילות את מידת החסד, השפע, והופעת אחת מהן או יותר בשם אדם או עסק וכד' משפיע שפע של חסד מרובה. יש אותיות המכילות את מידות החסד והדין גם יחד. השימוש באותיות לבניית שם הוא אומנות איש הקבלה. צריך לדעת לא להשתמש בריבוי אותיות חסד כדי שלא יגרם "שבירת כלים", וכן לא להשתמש בריבוי אותיות דין כדי שלא יהיה צמצום מרובה. לדוגמה: לא רצוי להשקות עץ עם מים באופן בלתי מוגבל, שכן העץ ימות, באופן דומה סגירה מוחלטת או צמצום מים באופן קיצוני יוביל גם הוא למות העץ. צריך לדעת את ה"סינתזה" בשימוש. להלן רשימת אותיות החסד והדין. 

 

א ב ג ד ה ו - מסמלות את מידת החסד המוחלט.

ז ח ט י - מסמלות חסד מופחת.

כ ל מ נ ס ע - מסמלות עירוב של חסד ושל דין.

פ צ ק ר ש ת - מסמלות דין מוחלט.

 

 

ידיעה זו הכרחית לעוסקים בקבלה ובנומרולוגיה בבואם לעשות צירופים והרכבות שונות של שמות על ידי האותיות. החלפה של אות אחת ממידת החסד למידת הדין משנה את מזלו של אדם לרעה, והפוך, החלפת אות ממידת הדין לאות אחרת ממידת החסד, משנה את מזלו של האדם לטובה. 

 

 

על תורת הנפש והגלגול, על תיקוניו של האדם בעולם זה, על סוד האותיות ועוד, ניתן לקרוא בספריו של רמי שקלים: "ראשית תורת הנפש והגלגול במאות ה15-12", "תורת הנפש והגלגול בראשית הקבלה", "תורת המזל על פי האסטרולוגיה הנומרולוגיה והקבלה". 

bottom of page